Maskiner

Doppstadt DW 3060 SA Biopower valskross

Denna maskDoppstadt DW 3060 SA Biopower valskrossin används mest till att grovkrossa rivningsvirke och pallar åt kommuner och större företag. Det färdiga resultatet blir grovkrossad returträ flis som även kallas RT-flis som efterkrossning och magnetseparering med överbandsmagnet säljs till fjärrvärmeverk.

Vi krossar även ris och trädgårdsavfall på återvinningsstationer i närområdet. Det färdiga resultatet blir kompost som används till bland annat sluttäckning på kommunala soptippar alt. att efter ett år sållas och blir kompostjord.

Det går även att krossa industrisopor/verksamhetsavfall för att redusera volymen och därefter sålla bort finmaterial som icke är brännbart samt att ta bort järnskrot via en överbands magnet. Det färdigkrossade materialet förbränns sedan i avfallsvärmeverk. För bilder på det färdiga resultatet hänvisar vi till underrubriken återvinning.

Tekniska data
Krossen är byggd som en 3-axlig trailer med tillhörande 2-axlig dolly och får därmed flyttas i 80 km/h.

Mått
Maskinens längd är ca. 11m och bredden är 2,5m.

Vikt
Totalvikten är ca. 26ton.

Motor
Motorn är en rak 6 cylindrig euro 3 motor från Mercedes på 12 liter med en effekt på ca. 490hk vid 1800varv/min.

Vals
Valsen har 42st. tänder som snurrar med en hastighet på 31varv/min.

Kapacitet
Kapaciteten varierar beroende på vad man kör för material.
Vid krossning av rivningsvirke och pallar så är kapaciteten ca. 110 m3/tim.

Vid krossning av ris och trädgårdsavfal är kapaciteten ca. 90 m3/tim.
Vid krossning av industrisopor/verksamhetsavfall är kapaciteten ca. 20 ton/tim.

 • Elitmiljö

  Södergatan 14
  343 34 Älmhult
 • Telefon

  0476-172 20
 • Fax

  0476-148 11
 • E-post

  elit-miljo@spray.se